Góry Świętokrzyskie - Agroturystyka - Raków - Kieleckie - Korzenno - Celiny - Mędrów - Zalew Chańcza
www.dolinaczarnej.agrowakacje.pl
+obiekt Mapa Atrakcje Nasza oferta Strona glowna


Rembów
Ilość miejsc: 25
Cena od 25 zł
więcej >>


Celiny
Ilość miejsc: 12
Cena od 45 zł
więcej >>


Korzenno
Ilość miejsc: 15
Cena od 90 zł
więcej >>Serdecznie Zapraszamy !!!

Gmina Raków to region o dużych walorach turystycznych. Prawie 2/3 powierzchni stanowi obszar chroniony: Cisowsho-Orłowiński Park Krajobrazowy i jego otulina. Występuje tu duża różnorodność l bogactwo szały roślinnej, fauny leśnej i wodnej oraz obszary o ciekawej budowie geologicznej. Natęży do nich sześć pomników przyrody ożywionej i nieożywionej w tym jeden klasy europejskiej. Atutem gminy jest wysoki stopień lesistości - ponad 50% powierzchni. Szczególnie cennym walorem turystycznym jest usytuowanie na terenie gminy największego na kielecczyźnie zbiornika wodnego - zalewu Chańcza. Zbiornik ma powierzchnię 470 ha i wykorzystany fest głównie do celów rekreacyjnych. Zalew Chancza oddany został do eksploatacji w 1984 r.Według badań sanitarnych w 1998 r. zaklasyfikowano go do pierwszej klasy czystości bakteriologicznej.

Otaczają go lasy, gdzie znajdują się pola biwakowe, namiotowe i baza gastronomiczna. Istnieje tu możliwość nauki pływania w wyznaczonych kąpieliskach strzeżonych oraz wypożyczenia i przechowywania sprzętu wodnego: żaglówek, łodzi motorowych, kajaków i rowerów wodnych. We wsiach sąsiadujących z zalewem przyjął się zwyczaj przechowywania sprzętu wodnego przed, jak i po sezonie.

Zalew posiada kępy łozy i różnorodną roślinność zielną, która jest schronieniem dla bardzo bogatego świata ptaków i ich gniazd.

Stwierdzono gniazdujące tu perkozy dwuczube i rdzawoszyje, perkozki. Z kaczek gniazdowały w cofce czernice, głowieczki i krzyżówki, a z grupy chruścieli - kokoszka wodna, wyska, wodniki i kureczka zielona. Stwierdzono istnienie ginącego już ptaka o nazwie bąk, a z drapieżnych sokoła pustelnika i błotniaka stawowego.Dla turystów preferujących aktywny wypoczynek udostępniono szlak turystyczny z Widełek do Szydłowa.

Życzę przyjemnego wypoczynku.
Prezes Stowarzyszenia

Raków

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem społeczności wiejskiej oraz osób świadczących usługi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Ma charakter niezarobkowy.
Stowarzyszenie "Dolina Czarnej" powstało 25 listopada 2003r, zrzesza 17 gospodarstw i dysponuje 180 miejscami noclegowymi. Stowarzyszenie swoją nazwę wzięło od rzeki Czarnej Staszowskiej (najczystrzej w województwie), która przepływa przez gminę Raków.

Zalew Chańcza

Rzeka Czarna

Stowarzyszenie Agroturystyczne
"Doliny Czarnej"
Prezes tel.kom: 0607 305 393
sekretarz: gratkasd@op.pl
Copyright by www.wakacje.agro.pl
2000 - 2004